Na stojáka TOP 5 Šport

30. máj 2013, 17:28

1. Hokejový zápas v posunkovej reči

 hodnotenie: 1/3 | +-