V najnovších Krásach Slovenska sa dočítate, čo ponúka turistom Barborská cesta

29. júl 2015, 10:08
Bratislava 29. júla (TASR) - Júlové a augustové dvojčíslo mesačníka Krásy Slovenska, časopisu Klubu slovenských turistov, na vstupných stranách prináša rozhovor so známym slovenským televíznym a filmovým kameramanom a fotografom európskeho formátu Richardom Krivdom. V regionálnom bloku v samostatných siedmich článkoch časopis propaguje a popularizuje región Dolné Kysuce. Okrem prírodných krás,...

Bratislava 29. júla (TASR) - Júlové a augustové dvojčíslo mesačníka Krásy Slovenska, časopisu Klubu slovenských turistov, na vstupných stranách prináša rozhovor so známym slovenským televíznym a filmovým kameramanom a fotografom európskeho formátu Richardom Krivdom.

V regionálnom bloku v samostatných siedmich článkoch časopis propaguje a popularizuje región Dolné Kysuce. Okrem prírodných krás, tradičnej kultúry a Kysuckého Nového Mesta ako centra regiónu, aj kysuckých drotárov, špeciality kysuckej kuchyne i ľudové muziky Terchovcov a Vajčovcov.

V rubrike Ochrana prírody Rasťo Ekkert na príklade Národného parku Muránska planina uvažuje nad rezervami, ktoré máme pri ochrane fauny a flóry našich národných parkov. V dlhodobom cykle Túry do literatúry autori Ján Bábik a Jaroslav Rezník tentoraz približujú literárne pamiatky Považia a mesta Trenčín. Rubrika Významné lesnícke miesta, ktorej autorom je Ján Mičovský, je v tomto čísle vyhradená Pohronskému Bukovcu, ktorý bol v čase SNP významným táborovým miestom viacerých partizánskych oddielov, ale i miestom, kde boli zajatí generáli Ján Golian a Rudolf Viest. Výstavu o histórii obuvníckeho a čižmárskeho remesla v košickom Dome remesiel textovo sprístupnil Peter Maráky. Veľkú kultúrno-historickú reportáž o hrade Lietava napísal Ľubomír Chobot, autorom odborného článku o „chránených oblastiach tmy“ v súvislosti s naším pripravovaným „Parkom tmavej oblohy Veľká Fatra“ napísal Dušan Kováč.

Miestom 52. stretnutia čitateľov Krás Slovenska bolo v tomto roku Podpoľanie. Číslo zo stretnutia prináša šesťstranovú textovo-obrazovú reportáž od Karola Mizlu.

Novinkou na turistických mapách Slovenska je od tohto roku Barborská cesta. Je to náročná turistická trasa pre peších i cykloturistov, ktorá vedie po všetkých slávnych slovenských mestách Stredného Slovenska, teda z Banskej Bystrice, cez Staré Hory, Krahule, Sklené Teplice, Štiavnické Bane až do Banskej Štiavnice a potom v rámci možností cez Pustý hrad, Zvolen a Hronsek späť do Banskej Bystrice. Je plná zastávok prírodných zvláštností, kultúrnych a sakrálnych pamiatok, no najmä pamiatok na banícke povolanie a ťažbu rúd v našich horách. Trasa je navyše spojená s viacerými súťažnými úlohami. Novú turistickú atrakciu autorsky popularizuje Oľga Slobodníková.

Popularizačný článok o tak troška obchádzanom románskom kostolíku v Pomínovci, čo je približne uprostred cesty medzi Sedmerovcami a Pruským, napísal Jozef Májsky. V rámci rubriky „Naši vo svete“ obrazovo-textovú reportáž z cesty po centrálnom Vietname pripravil Tomáš Kubuš. Na streche dvoch morí - taký názov má článok Ivana Bohuša mladšieho o Vysokých Tatrách, ktorého snehy sa premenili na horské bystriny a potoky a stekajú až do Čierneho a Baltského mora. Západné Slovensko je v čísle prezentované reportážou o histórii turistiky v Doľanoch a pozvánkou do Dolianskeho arboréta.

V rubrike Naši susedia, ktorá je vždy publikovaná v českom origináli, nájdeme popularizačný článok Josefa Sedláčka Edisonova stopa na Opavsku o histórii Weishuhnovho stále funkčného papierenského kanála, ktorý poháňal aj turbíny elektrárne v údolí rieky Moravice. Záverečné stránky čísla sú venované aktuálnym informáciám zo života Klubu slovenských turistov.

jrs dab

zdroj: www.tasr.sk