ÚV SR:Podľa ÚVO je obstarávanie rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach podľa zákona

24. júl 2015, 16:12
Bratislava 24. júla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nepotvrdil podozrenia Slovenskej komory architektov (SKA) o nevhodnej forme obstarávania projektu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach. Podľa stanovisko ÚVO, ktoré získal Úrad vlády SR vo štvrtok (23.7.), je obstarávanie na projektovú dokumentáciu, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu rusovského kaštieľa v súlade so...

Bratislava 24. júla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nepotvrdil podozrenia Slovenskej komory architektov (SKA) o nevhodnej forme obstarávania projektu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach. Podľa stanovisko ÚVO, ktoré získal Úrad vlády SR vo štvrtok (23.7.), je obstarávanie na projektovú dokumentáciu, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu rusovského kaštieľa v súlade so zákonom.

Na ÚVO sa obrátil práve ÚV potom, čo ho z nesúladu so zákonom o verejnom obstarávaní obvinila komora architektov. SKA tvrdila, že takýto typ obstarávania v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva nemôže byť založený na kritériu najnižšej ceny, ale musí obsahovať aj povinnú súťaž návrhov.

ÚVO v tejto súvislosti pripomenul, že zákon o verejnom obstarávaní nepredpisuje pred každým zadávaním zákazky, predmetom ktorej má byť vypracovanie projektovej dokumentácie, najmä pokiaľ ide o opravu, resp. rekonštrukciu existujúceho objektu, uskutočniť aj súťaž návrhov. "Naopak, je v kompetencii verejného obstarávateľa, aby rozhodol o tom, či bude zadávať zákazku na poskytnutie služieb alebo z hľadiska naplnenia jeho cieľov je potrebné získať návrh v súťaži návrhov, ktorý bude podkladom pre následné zadávanie zákazky," uviedol ÚVO.

Dodal, že ak verejný obstarávateľ disponuje dostatočnými podkladmi, použiteľnými ako východisko pre zadanie zákazky, nemusí byť preto účelné uskutočniť súťaž návrhov. Pripomenul, že účelné by nemuselo byť uskutočnenie súťaže návrhov ani v prípade, keď nemožno robiť výrazné a zásadné zásahy do už existujúceho objektu rekonštrukcie, týkajúce sa začlenenia objektu do priestoru zástavby, ovplyvnenia celkovej hmoty stavby, vrátane dispozície a funkcionálnych väzieb. "Týka sa to teda aj rekonštrukcie existujúceho objektu, kedy úvahy o smerovaní zámeru rekonštrukcie a z neho sa odvíjajúca povaha stavebných prác potrebných realizovať je do značnej miery determinovaná pôvodným riešením autora ideového návrhu zhotoveného diela," uviedol ÚVO.

"V zásade možno konštatovať, že v rámci zavŕšenia procesu verejného obstarávania, postup zadávania zákazky, nie je na rozdiel od súťaže návrhov určený na predkladanie ideových návrhov, ktoré majú intelektuálnu povahu, ale je použiteľný na zabezpečenie ponúk v reakcii na zverejnené podmienky zadávania zákazky," uviedol v stanovisko ÚVO.

ÚV informoval, že ÚVO vo svojom stanovisko zároveň potvrdil, že použitie verejnej súťaže vytvára predpoklady  pre otvorenie súťaže voči najväčšiemu možnému počtu záujemcov, keďže sa vyhlasuje pre ich neobmedzený počet a v jednotlivých krokoch nedochádza k žiadnemu obmedzovaniu. ÚV zvýraznil aj to, že vďaka kritériu najnižšej ceny  bude možno získať najlepšiu hodnotu za adekvátne vynaložené finančné prostriedky, čo je zámerom verejného obstarávateľa.

Súťaž na projektovú dokumentáciu, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach vypísal ÚV v máji. Na tento účel sa počítalo so sumou jeden milión eur. Obálky s ponukami sa otvárali v stredu 1. júla.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národná kultúrna pamiatka evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Tento areál účelového zariadenia pozostáva z objektu neogotického kaštieľa, čeľadníka, vrátnice, vodojemu a anglického parku s rozlohou asi 13,2 ha. Objekt, ktorý je v havarijnom stave, sa vyše 25 rokov nevyužíva pre neukončenie jeho komplexnej rekonštrukcie. Tá sa naplno začala v roku 1996, ale pre krátenie financií sa od júla 2000 práce úplne zastavili.

TASR informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.

em er gl

zdroj: www.tasr.sk