Slovenskej literatúre doma i v zahraničí slúži Literárne informačné centrum

10. október 2014, 16:30
Bratislava 10. októbra (TASR) – Dni slovenskej kultúry je názov nultého ročníka festivalu, ktorý v dňoch 15. až 19. októbra usporiadajú v Bratislave Literárne informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Spolok slovenských spisovateľov. Hlavným garantom podujatia je Ministerstvo kultúry SR. Program ponúkne 92 podujatí, v ktorých sa predstaví 146 autorov a ilustrátorov, ...

Bratislava 10. októbra (TASR) – Dni slovenskej kultúry je názov nultého ročníka festivalu, ktorý v dňoch 15. až 19. októbra usporiadajú v Bratislave Literárne informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Spolok slovenských spisovateľov. Hlavným garantom podujatia je Ministerstvo kultúry SR. Program ponúkne 92 podujatí, v ktorých sa predstaví 146 autorov a ilustrátorov, hudobníci, desiatky moderátorov i ďalších účinkujúcich.

Jedného z hlavných organizátorov festivalu Literárne informačné centrum (LIC) zriadilo Ministerstvo kultúry SR v roku 1995. Je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Buduje informačnú databázu v tejto oblasti, sleduje a dokumentuje existenciu a prezentáciu slovenskej literatúry vo svete. V záujme šírenia slovenskej literatúry vo svete zabezpečuje štipendijné pobyty v SR prekladateľom zo zahraničia. Spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi a podporuje ich pri vydávaní diel slovenských autorov. Organizuje expozíciu Slovenska na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Vydáva periodickú a neperiodickú tlač, vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby. V rámci svojej činnosti poskytuje informácie Ministerstvu kultúry SR a kultúrnej verejnosti.

Koncepcia činnosti Literárneho informačného centra vychádza z objektívne danej štruktúry literárneho života na Slovensku a možností, ktoré staršia i moderná slovenská literatúra (vrátane literatúr menšín) poskytuje pri prehlbovaní medzikultúrnej komunikácie SR so svetom. Centrum zabezpečuje slovenskú účasť na medzinárodných knižných veľtrhoch, podporuje preklady do iných jazykov, čo v súčasnosti predstavuje takmer štyri stovky realizovaných prekladov diel slovenskej poézie, prózy aj literatúry pre deti a mládež, ktoré vyšli v 26 jazykoch. O vlastnej činnosti aj o literárnom dianí informuje v dvojtýždenníku Knižná revue.

Zámerom organizátorov festivalu je podnietiť zvýšenie záujmu širokej verejnosti o pôvodnú slovenskú tvorbu, vytvoriť priestor na stretnutia autorov a čitateľov, obohatiť literárny život hlavného mesta SR a upriamiť pozornosť publika na konkrétne knižné tituly aktuálne dostupné v knižnej sieti.

Zaži knihy naživo – tak znie pozvánka na podujatia v dňoch 15. až 19. októbra, z ktorých si môže vybrať každý čitateľ. Ukážky poetických aj prozaických textov slovenských autorov v podaní mladých hercov si cestujúci vypočujú aj v dopravných prostriedkoch v Bratislave. V Starej tržnici si návštevníci budú môcť kúpiť knižné novinky od 30 vydavateľov. V Literárnom Hydeparku na námestí pred novou budovou SND dostanú slovo blogeri, pesničkári a príležitostní literáti.

dez gl

zdroj: www.tasr.sk