RADÍME: Pri reklamácii dovolenky cez internet klopte na správne dvere

30. júl 2015, 9:00
Bratislava 30. júla (TASR) - Zľavové portály ponúkajú relax rôzneho druhu naozaj všade. Pred stretnutím s realitou je však klient často mierne nervózny, či dostane to, za čo si zaplatil. V prípade, že nastanú problémy, aj nákup oddychu cez internet sa dá reklamovať.

Bratislava 30. júla (TASR) - Zľavové portály ponúkajú relax rôzneho druhu naozaj všade. Pred stretnutím s realitou je však klient často mierne nervózny, či dostane to, za čo si zaplatil. V prípade, že nastanú problémy, aj nákup oddychu cez internet sa dá reklamovať.

V praxi sa vyskytujú mnohé situácie, ktoré možno okamžite riešiť. Napríklad, ak záujemca zaplatil za víkendový pobyt prevodom cez internet, email mu oznámi termín, dokedy mu bude doručený poukaz. Na základe neho si mal rezervovať vybraný termín. Voucher však neprišiel.

Karin Raková, riaditeľka právneho oddelenia Provident Financial uviedla: „V prípade, ak vám kupón – voucher nebol riadne doručený, reklamujte to u prevádzkovateľa zľavového portálu alebo priamo od zmluvy odstúpte v zákonnej lehote 14 pracovných dní."

Pri službách cestovných kancelárií sa niekedy stane, že nezodpovedajú presne podmienkam, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a to či už zo subjektívnych, alebo objektívnych dôvodov. V prípadoch, keď pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality ako tých, ktoré boli dojednané v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi dojednanými a poskytnutými službami.

Objednávateľ by si mal takisto uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to ešte priamo počas zájazdu, konkrétne u dodávateľa služby alebo u jeho povereného zástupcu, a trvať na vyhotovení písomného záznamu o tejto skutočnosti. Na základe tohto písomného záznamu si objednávateľ musí následne uplatniť svoje právo v písomnej forme v cestovnej kancelárii, a to bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, pričom na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe zo strany objednávateľa je potrebné predložiť písomný záznam urobený na mieste.

Vyskytujú sa však aj prípady, keď cestovná kancelária skrachuje. Podľa Rakovej zo zákona musia mať všetky cestovné kancelárie po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad ich úpadku. V prípade, ak dôjde k úpadku cestovnej kancelárie, vzniká objednávateľovi zájazdu právo na poistné plnenie. V prípade poistnej udalosti by mal objednávateľ postupovať presne podľa informácií, ktoré dostal od cestovnej kancelárie spoločne so zmluvou o zájazde, kde je presne označený poistiteľ, podmienky poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti. Ak cestovná kancelária nemá dohodnuté poistenie zájazdu, je povinná mať dojednanú bankovú záruku, ktorá zabezpečí objednávateľovi voči cestovnej kancelárii rovnaké plnenie, ako je tomu pri poistení zájazdu. Pokiaľ ide o vrátenie peňazí, treba každý prípad presne zdokumentovať, pričom poisťovne zväčša ihneď po poistnej udalosti podávajú veľmi presné usmernenia, ako vo veci postupovať.

Ak v prípade nákupu zvýhodneného pobytu cez zľavový portál objednávateľ na mieste zistí, že avizovaná zľava neplatí a cena za pobyt je vyššia, zodpovednosť je na poskytovateľovi služieb.

"Prevádzkovateľ zľavového portálu zverejňuje na svojich webových stránkach ponuky jednotlivých poskytovateľov tovarov a služieb, ktorí sami zodpovedajú za svoje tovary a služby, ktoré ponúkajú. Predávajúci sú povinní poskytovať služby za dohodnuté ceny. V prípade, ak poskytovateľ ponúkal pobyt v kúpeľoch za nižšiu cenu ako tomu v skutočnosti nakoniec bolo, dopustil sa porušenia zákona a ochrane spotrebiteľa, a to tým, že klamal spotrebiteľa. V takomto prípade je vhodné podať podnet priamo na Slovenskú obchodnú inšpekciu," radí Raková.

UPOZORNENIE: TASR vydáva k správe zvukový záznam.

pe gl

zdroj: www.tasr.sk