TRIBUTE TO FREEDOM - koncert na hrade Devín

16.08.2019, 18:30 – 20:30
Program:    TOMÁŠ KLUS
                  SIMA MARTAUSOVÁ
                  VLASTA REDL
                  JÁN AMBRÓZ
 
Podujatie TRIBUTE TO FREEDOM -Pocta slobode,koncert na hrade Devín, je už od
roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v
Bratislave, s presahom na celé Slovensko.
Už samotné miesto koncertu - Hrad Devín je jedným z najimpozantnejších
historických miest strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen
symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do
celoeurópskych súvislostí. Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli
Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov.
Po skončení 2. svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona...
Devín je v tejto oblasti symbolom pre celú krajinu a postupne sa stáva
pamätným miestom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska.

Účinkujúcimi na tohtoročnom 11. ročníku festivalového koncertu,
budú významní umelci českej a slovenskej hudobnej scény –  umelec a jedna z najväčších
hviezd českej hudobnej scény TOMÁŠ KLUS so svojou skupinou,
dnes jedna z najvýznamnejších slovenských speváčiek SIMA MARTAUSOVÁ  so svojou skupinou,
legenda českej folkovej scény  VLASTA REDL so svojou skupinou
a legenda slovenského folklóru JÁN AMBRÓZ s ĺudovou hudbou Borievka, ktorí
svojou tvorbou určite potešia návštevníkov a prinesú umelecký zážitok.
 
Vstupné/Entry: 9,00 EUR
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.