Praha

24.05.2019, 10:00 – 11:00
24.05.2019, 10:01 – 11:01
24.05.2019, 11:00 – 12:00
Adaptácia výnimočného románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil ako „psychologický záznam o jednom zločine."  viac
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 10:00 – 11:00
24.05.2019, 10:01 – 11:01
24.05.2019, 11:00 – 12:00
Adaptácia výnimočného románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil ako „psychologický záznam o jednom zločine."  viac
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 10:00 – 11:00
24.05.2019, 10:01 – 11:01
24.05.2019, 11:00 – 12:00
Adaptácia výnimočného románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil ako „psychologický záznam o jednom zločine."  viac
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 10:00 – 11:00
24.05.2019, 10:01 – 11:01
24.05.2019, 11:00 – 12:00
Adaptácia výnimočného románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil ako „psychologický záznam o jednom zločine."  viac
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30
24.05.2019, 16:30 – 17:30